Khu trượt tuyết là điểm vui chơi mới mẻ của Khoang Xanh với rất nhiều các trò chơi hấp dẫn được giới trẻ.