Thảm bay - Trò chơi cảm giác mạnh tại Khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên.